延安
 • 热门城市
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 吴起县房价

  最新二手房均价5078元/m²

  环比上月3.8% 环比去年0.38%

  最新二手房均价5106元/m²

  环比上月0.55% 环比去年0.27%

  最新二手房均价5259元/m²

  环比上月2.99% 环比去年持平

  最新二手房均价5416元/m²

  环比上月2.98% 环比去年持平

  最新二手房均价5578元/m²

  环比上月2.99% 环比去年持平

  最新二手房均价5633元/m²

  环比上月0.98% 环比去年持平

  • 延安
  • 宝塔
  • 延长县
  • 延川县
  • 子长县
  • 安塞县
  • 志丹县
  • 吴起县
  • 甘泉县
  • 富县
  • 洛川县
  • 宜川县
  • 黄龙县
  • 黄陵县

  延安房价地图

  吴起县房价涨跌榜

  小区涨幅榜

  排行 小区名称 小区均价 涨幅
  1 吴起 20/m² 0.24%

  小区跌幅榜

  排行 小区名称 小区均价 跌幅
  1 吴起 20/m² 0.24%

  优选好房

  更多

  房产资讯

  更多